POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

ayuntamiento-pontevedra-logo-vector

19 Ago POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

PRAZA: POLICÍA, QUENDA LIBRE (6 PRAZAS)

Constitución do Tribunal o día 23 de outubro de 2019, ás 10:00 horas, na Sala de Xuntas do Concello, situada en Michelena-30, baixo.

O primeiro exercicio terá lugar o día 30 de outubro 2019, ás 17:00 horas, no Auditorio do Pazo de Congresos e Exposicións.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica dos exercicios.

Sin Comentarios

Dejar un Comentario