CONVOCATORIAS

logo_DOG

DOG. Nº45 – Luns, 7 de Marzo de 2016 – Páx 8555

Persoal Laboral Cota xeral Persoas con discapacidade xeral Persoas con discapacidade intelectual Total Prazas
Grupo V. Categoría 10B. Vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais 10 10
Grupo V. Categoría 10C. Emisorista de defensa contra incendios forestais 10 10
Grupo V. Categoría 014. Peón/oa defensa contra incendios forestais 22 22
Grupo V. Categoría 14A. Peón/oa condutor de defensa contra incendios forestais 22 22
 Total xeral 296 20 16 332
logo_DOG

DOG. Nº45 – Luns, 7 de Marzo de 2016 – Páx 8579

Licenciado/a Sanitario/a Total Plazas Ofertadas Reserva discapacidad general Reserva discapacidad intelectual
Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico 14 1
Facultativo/a especialista de área de Urología 5
Médico/a urgencias hospitalarias 36 2
Médico/a de familia de atención primaria 83 5
Odontólogo/a de atención primaria 11 1
Pediatra de atención primaria 10 1
Médico/a asistencial 061 6
Médico/a coordinador 061 6 14
Total Plazas licenciado/a sanitario/a 351 14
Diplomado/a sanitario/a y de formación profesonal Total Plazas Ofertadas Reserva discapacidad general Reserva discapacidad intelectual
Enfermero/a 140 8
Técnico Superior en Documentación Sanitaria 4
Total Plazas diplomado/a sanitario/a y de formación profesional 144 8
Gestión y Servicios Total Plazas Ofertadas Reserva discapacidad general Reserva discapacidad intelectual
Celador/a 168 10  17
Ingeniero/a técnico/a 4
Grupo Auxiliar de la función administrativa 85 5
Grupo de Gestión de la función administrativa 10 1
Personal de Servicios Generales 40 2
Personal Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales 2
Técnico/a Especialista de Sistemas 4
Trabajador/a Social 10 1
Total Plazas Gesión y Servicios 323 19  17
Total Plazas 818 41 17